Xóa chữ Private/Protected ở tiêu đề bài viết

Cập nhật lần cuối 05/12/2014 by trong WordPress vào 05/12/2014 có 847 Views

Nhiều khi làm web chúng ta có nhiều bài viết ko muốn cho khách xem được lên để post_status là Private hoặc Protected . Nhưng điều không hay lắm là khi hiển thị tiêu đề bài viết bằng the_title() thì tiêu đề lại có dạng Private: <tiêu_đề> hoặc Protected: <tiêu_đề>. Rõ là xấu phải không?

 

Code sau đây sẽ giúp bạn xóa được chữ đó đi.

Remove Private Protected from Post Titles

thêm 1 trong các đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn là được

Code 1:

function the_title_trim($title)
{
$pattern[0] = '/Protected:/';
$pattern[1] = '/Private:/';
$replacement[0] = ''; // Enter some text to put in place of Protected:
$replacement[1] = ''; // Enter some text to put in place of Private:
return preg_replace($pattern, $replacement, $title);
}
add_filter('the_title', 'the_title_trim');

C0de 2:

function the_title_trim($title) {
$title = attribute_escape($title);
$findthese = array(
'#Protected:#',
'#Private:#'
);
$replacewith = array(
'', // What to replace "Protected:" with
'' // What to replace "Private:" with
);
$title = preg_replace($findthese, $replacewith, $title);
return $title;
}
add_filter('the_title', 'the_title_trim');

Code 3:

Code này ngắn gọn nhất ^^

function title_format($content) {
return '%s';
}
add_filter('private_title_format', 'title_format');
add_filter('protected_title_format', 'title_format');

Chúc các bạn thành công^^

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x