Xoá bỏ thẻ p và br trong CF7

Cập nhật lần cuối 04/01/2023 by trong WordPress vào 04/01/2023 có 46 Views

Từ version 5.7 CF7 tự động thêm thẻ <p> và <br> vào form gây ra nhiều lỗi về giao diện cho các form cũ đã làm trước đây.

Code dưới đây sẽ giúp bạn loại bỏ 2 thẻ đó, hãy thêm code vào file functions.php của theme đang kích hoạt nhé

//Remove <p> and <br> from Contact Form 7
add_filter('wpcf7_autop_or_not', '__return_false');

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x