Xóa bỏ các cột SEO Title, Meta Desc, Focus KW của Yoast SEO trong WordPress

Cập nhật lần cuối 26/11/2016 by trong WordPress vào 23/04/2015 có 1670 Views

Nếu các bạn dùng Plugin Yoast WordPress SEO thì nó sẽ tự động tạo thêm các cột trong admin phần toàn bộ bài viết, toàn bộ page và còn các custom post type khác. Nhìn rất khó chịu vì nó khá tốn diện tích và làm cho phần tiêu đề bị hẹp lại và trở lên kéo dài xuống thật là xấu …

cot_trong_post_pages3

Vậy làm sao để xóa bỏ các cột SEO Title, Meta Desc, Focus KW đó đi?

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Xóa bỏ các cột SEO Title, Meta Desc, Focus KW

Thêm đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn là ok nhé.

/*
* Xóa các cột của Yoast SEO trong admin
*/
function my_columns_filter( $columns ) {
 //unset($columns['tags']);
 //unset($columns['comments']);
 unset($columns['wpseo-title']);
 unset($columns['wpseo-score']);
 unset($columns['wpseo-metadesc']);
 unset($columns['wpseo-focuskw']);
 unset($columns['wpseo-score-readability']);
 return $columns;
}
// Filter Posts
add_filter( 'manage_edit-post_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );
// Filter pages
add_filter( 'manage_edit-page_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );
// Custom Post Type
add_filter( 'manage_edit-CUSTOMPOSTTYPE_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );

Trong đoạn code trên ta có.

 unset($columns['wpseo-title']);
 unset($columns['wpseo-score']);
 unset($columns['wpseo-metadesc']);
 unset($columns['wpseo-focuskw']);
 unset($columns['wpseo-score-readability']);

Đoạn trên là tổng hợp những cột cần xóa bỏ

// Filter Posts
add_filter( 'manage_edit-post_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );

Dòng trên là xóa cột ở các bài Post

// Filter pages
add_filter( 'manage_edit-page_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );

Dòng trên là xóa bỏ các cột ở Page

// Custom Post Type
add_filter( 'manage_edit-CUSTOMPOSTTYPE_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );

Cuối cùng đoạn trên là xóa bỏ tại các custom post type. Thay chữ CUSTOMPOSTTYPE bằng custom post type của bạn là được. Ví dụ custom post type của bạn là product thì bạn thay là

add_filter( 'manage_edit-product_columns', 'my_columns_filter',10, 1 );

Kết quả

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (7 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x