Tự động thêm SKU vào đường dẫn của sản phẩm trong WordPress

Cập nhật lần cuối 22/11/2023 by trong WordPress vào 22/11/2023 có 470 Views

Một số trường hợp đặc biệt khách hàng muốn thêm sku vào đường dẫn của sản phẩm một cách tự động. Vậy code sau sẽ giúp bạn làm việc này. Bạn chỉ cần copy code dưới đây vào wp-content/themes/{your-theme}/functions.php là xong

/*
 * Automatically add sku to product permalink
 * Tự động thêm sku vào đường dẫn của sản phẩm
 * Author: levantoan.com
 * */
function modify_post_name_on_update($post_id, $post_object) {
  if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) {
    return $post_id;
  }
  $post_type = $post_object->post_type;
  if ($post_type !== 'product') {
    return $post_id;
  }
  $post_name = $post_object->post_name;
  //code dưới đây mặc định lấy _sku để làm suffix
  //bạn có thể thay bằng metabox khác hoặc giá trị mong muốn khác nhé
  $sku = sanitize_title(get_post_meta($post_id, '_sku', true));
  if ($sku && strpos($post_name, $sku) === false) {
    $new_post_name = wp_unique_post_slug($post_name . '-' . $sku, $post_id, $post_object->post_status, $post_type, $post_object->post_parent);
    remove_action('save_post', 'modify_post_name_on_update');
    wp_update_post(array(
      'ID'    => $post_id,
      'post_name' => $new_post_name,
    ));
  }
}
add_action('save_post', 'modify_post_name_on_update', 99, 2);

Chúc các bạn thành công!

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

5/5 - (1 vote)
Từ khóa:
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x