Thay đổi dung lượng upload cho wordpress

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 1283 Views

Bình thường wordpress cho phép bạn upload tối đa là 2M nhưng một số trường hợp bạn cần upload với dung lượng lớn hơn để có thể chia sẻ file. Vậy bạn làm thế nào?

Rất đơn gian bạn có thể làm theo cách sau đây.

Bước 1: Bạn tạo một file php.ini với nội dung sau

memory_limit = 32M
upload_max_filesize = 32M
post_max_size = 32M
file_uploads = On

Với 32M là 32Mb. bạn có thể thay đổi thông số này sao cho phù hợp.

Bước 2: Upload file php.ini này vào thư mục wp-admin của bạn
.
Vậy là bạn có thể up load với dung lượng cao rồi đó.

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x