Tạo sidebar cho wordpress | How to create multiple dynamic sidebars

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 1010 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
Tạo sidebar cho wordpress

Tạo sidebar cho wordpress

Mở file functions.php và thêm vào các thuộc tính

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar();
?>

Các tham số khác có thể tham khảo ví dụ:


<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' =>'</h4>',
));
?>

Có thể tạo thêm nhiều sidebar ở các vị trí khác nhau mà bạn muốn.


<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'sidebar1',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array('name'=>'sidebar2',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
?>

Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo sẽ hiển thị các sidebars ta đã đăng ký lên bất kỳ chỗ nào bạn muốn

Hiển thị sidebar Sidebar1


<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')
|| !dynamic_sidebar('sidebar1') ) : ?>
<?php endif; ?>

Hiển thị sidebar Sidebar2


<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')
|| !dynamic_sidebar('sidebar2') ) : ?>
<?php endif;>

Các sidebar khác cũng tương tự như vậy

Chúc các bạn thành công!

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x