Tạo sidebar cho wordpress | How to create multiple dynamic sidebars

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 1923 Views
Tạo sidebar cho wordpress

Tạo sidebar cho wordpress

Mở file functions.php và thêm vào các thuộc tính

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar();
?>

Các tham số khác có thể tham khảo ví dụ:

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array(
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' =>'</h4>',
));
?>

Có thể tạo thêm nhiều sidebar ở các vị trí khác nhau mà bạn muốn.

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

<?php
if ( function_exists('register_sidebar') )
register_sidebar(array('name'=>'sidebar1',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
register_sidebar(array('name'=>'sidebar2',
'before_widget' => '',
'after_widget' => '',
'before_title' => '<h4>',
'after_title' => '</h4>',
));
?>

Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo sẽ hiển thị các sidebars ta đã đăng ký lên bất kỳ chỗ nào bạn muốn

Hiển thị sidebar Sidebar1

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')
|| !dynamic_sidebar('sidebar1') ) : ?>
<?php endif; ?>

Hiển thị sidebar Sidebar2

<?php if ( !function_exists('dynamic_sidebar')
|| !dynamic_sidebar('sidebar2') ) : ?>
<?php endif;>

Các sidebar khác cũng tương tự như vậy

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x