Sắp xếp local_pickup (nhận tại cửa hàng) xuống cuối cùng của các hình thức vận chuyển

Cập nhật lần cuối 14/06/2023 by trong WordPress vào 14/06/2023 có 48 Views

Khi website bạn có nhiều hình thức vận chuyển khác nhau, trong đó có thêm hình thức “Giao tại cửa hàng” và bạn muốn hình thức đó xuống cuối cùng của danh sách các hình thức vận chuyển thì bạn chỉ cần thêm code sau vào functions.php của theme đang kích hoạt là được nhé

/*
* sắp xếp local_pickup (nhận tại cửa hàng) xuống cuối cùng của các hình thức vận chuyển
* sort local_pickup to the bottom of the shipping method
* Author: levantoan.com
*/
add_filter('woocommerce_package_rates', 'custom_shipping_methods_order', 100);
function custom_shipping_methods_order($rates) {
  $local_pickup_id = array();
  foreach ( $rates as $rate_id => $rate ) {
    if($rate->get_method_id() == 'local_pickup'){
      $local_pickup_id[] = $rate_id;
    }
  }
  if ($local_pickup_id) {
    foreach ($local_pickup_id as $item){
      $local_pickup = $rates[$item];
      unset($rates[$item]);
      $rates[$item] = $local_pickup;
    }
  }
  return $rates;
}

Chúc các bạn thành công!

Từ khoá:

 • Sắp xếp local_pickup (nhận tại cửa hàng) xuống cuối cùng của các hình thức vận chuyển
 • Sort local_pickup to the bottom of the shipping method

5/5 - (1 vote)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x