Woocommerce sticky tooltip

Giá: 300k

Plugin hiển thị ảnh sản phẩm với kích thước đầy đủ hoặc mô tả thêm về sản phẩm trong loop sản phẩm ở dạng tooltip. Giúp khách hàng xem thông tin về sản phẩm chi tiết tiết và đẹp mắt hơn

Tương thích với Woocommerce version >= 3.0.0

Demo kiểu ảnh: https://dongho.webmau68.com/

Demo kiểu text: https://tech360.webmau68.com/

5338 Views
4.2/5 - (16 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Cài đặt của plugin

Trong phần cài đặt bạn có thể kích hoạt hoặc không kích hoạt plugin.

Chọn kiểu hiển thị: Chỉ ảnh hoặc Mô tả

Mục Image Max Height áp dụng khi bạn chọn chỉ ảnh. Lúc này hình ảnh trong tooltip có max-height bằng đúng giá trị bạn đặt

Mục Target Element để bạn thay đổi class của hình ảnh do đúng tùy thuộc vào mỗi theme nếu mặc định không chạy đúng.

Hiển thị dạng mô tả

Bao gồm tiêu đề, giá và mô tả ngắn. Bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ hoặc thêm các nội dung khác vào phần này bằng cách hook vào action devvn_tooltip_desc

Hiển thị hình ảnh kích thước đầy đủ

Với kiểu này sẽ hiển thị ảnh với kích thước đầy đủ khi khách hàng hover chuột qua hình ảnh sản phẩm

Hình thức mua plugin

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng, sau đó gửi email vào messager để nhận plugin. Chú ý plugin có thời hạn support và update trong 1 năm cho 1 website. Nếu hết 1 năm không cần support + update thì không cần gia hạn thêm vẫn có thể sử dụng bình thường

Hỗ trợ thêm

Ví dụ bạn muốn bỏ mục mô tả ngắn mặc định đi thay bằng 1 custom metabox mà bạn thêm bằng ACF thì thêm đoạn code sau vào functions.php

remove_action('devvn_tooltip_desc','devvn_tooltip_desc_main', 30);
add_action('devvn_tooltip_desc', 'your_function_custom', 30);
function your_function_custom(){
  echo '<div class="devvn_custom_box">';
    //Mọi thứ bạn muốn tại đây
    the_field('your_field_name');
  echo '</div>';
}

Với ví dụ trên thì bạn thay tên field “your_field_name” cho đúng là được

Sản phẩm nổi bật của Toản
x