Website cửa hàng bán gà rán, các món gà

Website cửa hàng bán gà rán, các món gà. Website sử dụng theme Flatsome tùy biến cực kỳ dễ dàng. Website phù hơp để bán các món ăn. Hiển thị tin tức và chương trình khuyến mãi của cửa hàng.

3519 Views
4.4/5 - (11 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Website cửa hàng bán gà rán, các món gà. Website sử dụng theme Flatsome tùy biến cực kỳ dễ dàng. Website phù hơp để bán các món ăn. Hiển thị tin tức và chương trình khuyến mãi của cửa hàng.

Giao diện trang chủ của totalchiken

Giao diện trang chủ của totalchiken

Giao diện trang sản phẩm của totalchiken

Giao diện trang sản phẩm của totalchiken

Giao diện trang chi tiết sản phẩm của totalchiken

Giao diện trang chi tiết sản phẩm của totalchiken

Giao diện trang khuyến mãi của totalchiken

Giao diện trang khuyến mãi của totalchiken

Giao diện trang tin tức của totalchiken

Giao diện trang tin tức của totalchiken

Giao diện trang chi tiết tin tức của totalchiken

Giao diện trang chi tiết tin tức của totalchiken

Sản phẩm nổi bật của Toản
x