Tích hợp thanh toán PayOn.vn vào WooCommerce

Giá: Kích mua ngay để biết giá

Plugin tích hợp thanh toán PayOn.vn vào WooCommerce. Tính toán phí trả góp, thanh toán trả góp, thanh toán ngay qua Visa, ATM và Qr-Code…

Plugin có 4 chức năng chính như sau:

 • Thanh toán trả góp qua API PayOn.vn trong trang checkout của woo
 • Thanh toán NGAY trong trang checkout của woo qua cổng PayOn như Visa, ATM, Qr-Code…
 • Thanh toán trả góp qua API PayOn ở trang riêng cho 1 sản phẩm nhất định
 • Ước tính chi phí và đăng ký mua trả góp qua các công ty tài chính. Các công ty tài chính thêm sửa xóa thoải mái

Yêu cầu hệ thống:

 • PHP 7.2 trở lên
 • Kích hoạt ionCube extension

Phí qua PayOn được tính trên API PayOn cung cấp nên chính xác tuyệt đối

5557 Views
3.5/5 - (19 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Hướng dẫn sử dụng

Trả góp qua thẻ tín dụng qua cổng PayOn

Hỗ trợ nhiều thẻ ngân hàng khác nhau. Tùy bạn lựa chọn để có các thẻ và kỳ trả góp phù hợp. Danh sách ngân hàng được lấy tự động từ PayOn

Cài đặt tab công ty tài chính trong admin

Thêm sửa xóa thông tin công ty và lãi suất trong admin 1 cách dễ dàng

Tab trả góp công ty tài chính

 

Trả góp qua PayOn trên trang thanh toán của woo

Kích hoạt thanh toán trả góp và trả ngay trong admin

Thanh toán ngay qua thẻ Visa, ATM, Qr-Code…

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.1.1 - 25/05/2023

* Fix trường hợp không chọn phí bảo hiểm + phí thanh toán trong tab công ty tài chính
* Update tương thích với HPOS của woocommerce

1.1.0 - 14/02/2023

* Thêm chức năng gửi Hoá đơn sau khi thanh toán xong và đơn hàng ở trạng thái: Đã thanh toán, đã trả góp hoặc Đã hoàn thành

1.0.9 - 10/08/2022
 • Fix lỗi js trong bản 1.0.8. Rất quan trọng
1.0.8 - 09/08/2022
 • Nâng cấp 1 số tính năng trong việc tính tổng đơn hàng
1.0.7 - 25/05/2022
 • Update fix lỗi active license ở 1 số hosting
1.0.6 - 13/12/2021
 • Thêm filter payon_bank_logo để custom link logo của các ngân hàng. apply_filters(‘payon_bank_logo’, $bankLogo, $bankCode);
 • Thêm filter minimum_payon_price để thay đổi số tiền tối thiểu cho phép trả góp qua PayOn apply_filters(‘minimum_payon_price’, 3000000). Mặc định 3tr
1.0.5 - 02/11/2021
 • Tối ưu lại số tiền trả trước
 • Nếu tạo đơn thanh toán trả góp bên payon thất bại thì sẽ update trạng thái đơn hàng trên web sang thất bại
 • Thêm filter ‘payon_after_error_status’ để thay đổi trạng thái khi tạo đơn trả góp payon thất bại. Mặc định là failed
1.0.4 - 14/10/2021
 • Thêm action ‘woocommerce_checkout_order_processed’ để thực hiện 1 số chức năng sau khi tạo xong đơn
 • Thêm trạng thái thanh toán “Đã thanh toán”
 • Fix lại lỗi khi chưa tạo page trả góp vẫn có thể thanh toán trả ngay
1.0.3 - 07/09/2021
 • Thêm thông tin trả góp vào trong chi tiết đơn hàng
 • Thêm filter disable_pay_payon để chặn không cho chuyển hướng tới PayOn để thanh toán
1.0.2 - 06/09/2021
 • Thay link favicon thành logo của các ngân hàng
 • Tối ưu lại đường dẫn api
1.0.1 - 26/08/2021
 • Thêm các thông tin mặc định trong kết nối API của PayOn
 • Thêm chức năng gửi mail khi đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán
 • Thêm tính năng update bằng license
1.0.0 - 23/08/2021
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x