Plugin WordPress – Phối màu đơn cho hình ảnh

Plugin WordPress – Phối màu đơn cho hình ảnh. Plugin có cộng dụng chọn màu đơn bên tay trái để đổ lên vùng mà bạn quy định trước – chỗ mà sẽ được đổ màu lên

2075 Views
4/5 - (4 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Plugin WordPress – Phối màu đơn cho hình ảnh. Plugin có cộng dụng chọn màu đơn bên tay trái để đổ lên vùng mà bạn quy định trước – chỗ mà sẽ được đổ màu lên

Cài đặt đơn giản

Thay đổi hình ảnh và nội dung thông báo đơn giản và dễ dàng trong admin

Sản phẩm nổi bật của Toản
x