Plugin trả góp qua các công ty tài chính và Alepay cho Woocommerce + WordPress

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin trả góp qua Alepay, trả góp qua các công ty tài chính cho Woocommerce + WordPress

 • Mua 1 lần dùng mãi mãi
 • License Update vĩnh viễn
 • 1 license cho 1 site
 • Code đã được encode nên bắt buộc hosting hoặc vps phải bật extension ionCube + PHP 7.2

Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

5779 Views
4.7/5 - (8 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

 

Những thay đổi

VersionNội dung cập nhật
2.2.5 - 28/03/2024
 • Thông báo qua email khi bị mất kết nối license
 • Tối ưu việc kết nối license
2.2.4 - 05/03/2024
 • Sửa lỗi với sản phẩm biến thể
2.2.2 - 05/01/2024
 • Cập nhật tương thích với HPOS ở Woo 8.x
 • Thêm trạng thái đơn hàng “Đã thanh toán”
2.2.1 - 19/05/2023

* Fix request tới hệ thống alepay
* Thêm chức năng gửi mail cho Admin khi có đơn mới ở trạng thái “Chờ thanh toán”
* Update thêm tính năng chuyển hướng tới trang nào đó sau khi đặt đơn trả góp qua Công ty tài chính thành công. Filter alepay_tragop_cty_redirect

2.2.0 - 19/11/2022
 • Tối ưu giảm tải request tới hệ thống Alepay
 • Thay đổi cách thức lưu cache request tính toán chi phí để giảm tải request tới hệ thống Alepay
2.1.9 - 04/11/2022
 • Thêm lựa chọn trạng thái đơn hàng sau khi thanh toán xong bằng Alepay
 • Tối ưu tốc độ khi web có hỗ trợ redis cache hoặc memcached
 • Update logo các ngân hàng
 • Tương thích với WP 6.1.x và Woo 7.x.x
2.1.8 - 22/10/2022
 • [QUAN TRỌNG] Fix lỗi dữ liệu của cấu hình trả góp riêng cho từng sản phẩm
2.1.7 - 11/10/2022
 • Fix lỗi trùng hook với các plugin vận chuyển
 • Update thêm logo các ngân hàng
 • Tương thích với Woocommerce mới nhất
2.1.6 - 01/08/2022
 • Fix lỗi không đăng ký được thông tin với cty tài chính đầu tiên trong danh sách
2.1.4 - 03/06/2022
 • fix gấp lỗi các ảnh ngân hàng tại V2.1.3
2.1.3 - 03/06/2022
 • Update ảnh các ngân hàng
 • Tinh chỉnh css
2.1.2 - 03/04/2022
 • Update các loại thẻ
 • Fix js với WordPress 5.9.x
2.1.1 - 15/01/2022
 • Thêm filter alepay_product_price để custom giá cho sản phẩm
  apply_filters(‘alepay_product_price’, $product->get_price(), $product);
2.1.0 - 28/10/2021
 • Update Alepay API V3
 • Thêm tùy chọn nhập vị trí và độ ưu tiên hiển thị nút trả góp
 • Có thể thêm sửa xóa các công ty tài chính trong phần cài đặt
 • Đổi style lựa chọn số tiền trả trước
2.0.9 - 29/08/2021
 • Fix lại hàm kiểm tra truy cập file trực tiếp gây lỗi load full CPU
 • Tối ưu lại hàm update qua license
 • Thêm logo của 3 ngân hàng mới HDB, LVB và PVCB
2.0.7 - 03/10/2020
 • Add: Thêm action devvn_alepay_html để tùy biến lại toàn bộ html của tab trả góp bằng alepay
 • Update: Sửa lại text cho phù hợp với nhiều sp khác nhau
2.0.6.1 - 18/08/2020
 • Fix: Sửa lỗi thiếu thông tin đơn hàng khi ẩn tab công ty tài chính chỉ sử dụng alepay
2.0.6 - 17/08/2020
 • Add: Thêm trường custom icon cho mỗi ngân hàng
 • Fix: sửa lỗi thêm các ngân hàng khác bằng filter
 • Add: Thêm filter devvn_tragop_calc_fee để custom phí khi tính toán với công ty tài chính
2.0.5 - 13/07/2020
 • Update cho phép ẩn tab công ty tài chính
 • Update ẩn chức năng trả góp nếu giá sp <3tr
 • Update thêm logo ngân hàng NH TMCP Bản Việt
2.0.3 - 12/05/2020
 • Update thêm chọn thẻ nội địa, QR Code khi thanh toán ngay
2.0.2 - 10/04/2020
 • Thêm filter company_tra_truoc company_tra_truoc_default
 • Thêm filter alepay_tra_truoc alepay_tra_truoc_default

Ví dụ:

add_filter('company_tra_truoc','custom_company_tra_truoc');
add_filter('alepay_tra_truoc','custom_company_tra_truoc');
function custom_company_tra_truoc($tra_truoc){
  $tra_truoc = array(30, 60, 80);
  return $tra_truoc;
}
add_filter('company_tra_truoc_default','custom_company_tra_truoc_default');
add_filter('alepay_tra_truoc_default','custom_company_tra_truoc_default');
function custom_company_tra_truoc_default(){
  return '30';
}
2.0.1 - 27/03/2020
 • Fix Update
2.0.0 - 15/01/2020
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x