Plugin trả góp qua các công ty tài chính và Alepay cho Woocommerce + WordPress

Giá: 1.500.000đ

Plugin trả góp qua Alepay, trả góp qua các công ty tài chính cho Woocommerce + WordPress

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • License Update vĩnh viễn
  • 1 license cho 1 site
  • Code đã được encode nên bắt buộc hosting hoặc vps phải bật extension ionCube + PHP 7.2

Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

1293 Views
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

 

Những thay đổi

Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x