Plugin tra cứu thông tin bảo hành răng

Plugin kiểm tra thông tin bảo hành răng được kết hợp giữa WordPress và ACF để nhập liệu. Thông tin được bố trí khoa học. Plugin làm theo yêu cầu riêng của khách hàng

Nếu bạn cần làm plugin tương tự hãy liên hệ ngay với mình nhé. Mọi yêu cầu của bạn sẽ được chuyển đổi thành plugin 1 cách hoàn hảo nhất

Về plugin bảo hành răng:

  • Sử dụng plugin ACF – để nhập liệu các thông tin. Được cung cấp plugin ACF Pro kèm license để luôn update bản mới nhất
  • Có kiểm tra mã bảo hành đã tồn tại hay chưa khi nhập liệu
  • Tương thích WordPress bản mới nhất
2906 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Sản phẩm nổi bật của Toản
x