Plugin tra cứu/quản lý học viên, khoá học, chứng nhận cho website WordPress

Plugin giúp bạn có thể quản lý được thông tin học viên của mình. Biết được học viên đã tham gia các khoá học nào, thuộc đơn vị nào và biết được đã hoàn thành bao nhiêu khoá học và xem/down được chứng nhận của mỗi học viên. Ngoài ra còn quản lý được khoá học và mẫu giấy chứng nhận khác nhau của mỗi khoá học

Mở rộng:

 • Có thể import học viên và đơn vị từ csv

Yêu cầu cấu hình:

 • Fileinfo Extension
 • GD Library (>=2.0) … or …
 • Imagick PHP extension (>=6.5.7)
 • PHP >= 7.4 or >= 8.1 có ioncube extension
359 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Tra cứu thông tin học viên

 • Tra cứu dựa trên mã học viên và ngày sinh
 • Hiển thị thông tin học viên đầy đủ và trực quan
 • Có thể xem/tải xuống giấy chứng nhận cho các khoá học đã hoàn thành

Danh sách học viên trong admin

Hiển thị đầy đủ thông tin của học viên. Có thể thêm sửa xoá các học viên 1 cách dễ dàng

Màn hình thêm/sửa 1 học viên cụ thể

 • Việc thêm/sửa 1 học viên là dễ dàng, với giao diện trực quan. Đầy đủ thông tin
 • Có check mã nhân viên là duy nhất

 

Quản lý thêm/sửa khoá học

 • Thông tin khoá học
 • Học viên của khoá học
 • Giấy chứng nhận khoá học

Tuỳ chỉnh giấy chứng nhận

 • Tuỳ chỉnh không giới hạn cho giấy chứng nhận
 • Thích ảnh giấy chứng nhận như nào cũng được. Vị trí các thông tin có thể tuỳ chỉnh theo ý
Sản phẩm nổi bật của Toản
x