Plugin tính toán khoản vay cho WordPress – Loan Calculator

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin tính toán khoản vay, hỗ trợ theo lãi suất của nhiều ngân hàng và hiển thị dạng biểu đồ trực quan đẹp mắt

  • Plugin cho phép tính toán khoản vay trên tỷ lệ vay và lãi suất của các ngân hàng khác nhau.
  • Shortcode [loan_calculate] có các tham số giúp bạn có thể tuỳ biến được các thông số như giá trị bất động sản. vì thế bạn có thể gán shortcode cho từng loại bất động sản của bạn một cách tự động
  • Có chức năng đăng ký nhận bảng tính đầy đủ qua Email

Yêu cầu hệ thống: 

  • PHP >= 7.2
  • PHP extension ioncube
3405 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Màn hình chức năng nhận bảng tính đẩy đủ qua Email

Chức năng này sử dụng Contact Form 7 để làm. Tuỳ biến form dễ dàng và chủ động trong admin. Chỉ cần nhập đúng các trường yêu cầu bắt buộc đã ghi chú trong setting

Cài đặt của công cụ tính toán khoản vay

Trong cài đặt bạn có thể chọn Form CF7 và thêm, sửa, xoá các lãi suất của các ngân hàng khác nhau

Mail bảng tính chi tiết khoản vay

Đây là giao diện khi khách hàng đăng ký nhận bảng tính đầy đủ qua email

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.0 - 21/03/2022
  • Ra mắt plugin

Sản phẩm nổi bật của Toản
x