Plugin tính lãi suất theo hình thức vay

Giá: Liên hệ làm plugin tương tự

Plugin tính lãi suất vay theo hình thức vay: Vay theo cà vẹt xe, Vay theo bảng lương, Vay theo hóa đơn điện, Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Vay theo hợp đồng tín dụng khác ….

5362 Views
4.2/5 - (31 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Plugin tính lãi suất vay theo hình thức vay: Vay theo cà vẹt xe, Vay theo bảng lương, Vay theo hóa đơn điện, Vay theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Vay theo hợp đồng tín dụng khác

Chỉ cần chọn và nhập số tiền cần vay. Plugin sẽ tính toán tự động cho chọn số tiền gốc/tháng, lãi/tháng và tổng số tiền bạn phải đóng trong 1 tháng là bao nhiêu… nhanh gọn tiện nhẹ.

Cách sử dụng:

Sau khi cài đặt chỉ cần dùng shortcode [123vaynhanh_tragop] dán vào bất kỳ chỗ nào muốn hiển thị là xong

Sản phẩm nổi bật của Toản
x