[Plugin] Tích hợp voucher Got It với Woocommerce

Plugin này giúp bạn tích hợp voucher Got It với Woocommerce. Số tiền sẽ được trừ thẳng vào đơn hàng và voucher sẽ được đánh dấu đã sử dụng sau khi đơn hàng được tạo

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • 1 License cho 1 site
  • Yêu cầu PHP kích hoạt ioncube
472 Views
3/5 - (2 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Những thay đổi

VersionNội dung cập nhật
1.0.0 - 27/02/2023
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x