Plugin thanh toán bằng thẻ cào cho Woocommerce

Giá: 600.000đ

Plugin thanh toán bằng thẻ cào sử dụng API bên napthengay.com. Bao gồm nhiều loại thẻ khác nhau Viettel, Mobifone, Vinaphone, Zing(Vinagame), Gate và VTC(VCoin). Plugin có tích hợp sẵn lưu lại số dư nếu khách hàng nạp tiền nhiều hơn tổng tiền cần thanh toán

  • Có lưu lại số dư sau mỗi lần thanh toán thừa
  • Thanh toán bằng số dư cho các lần mua hàng tiếp theo
  • Có thể dùng số dư cho tất cả các hình thức thanh toán khác (option)
  • Hỗ trợ đa dạng thẻ Viettel, Mobifone, Vinaphone, Zing(Vinagame), Gate và VTC(VCoin)
3674 Views
3.2/5 - (4 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Plugin thanh toán bằng thẻ cào sử dụng API bên napthengay.com. Bao gồm nhiều loại thẻ khác nhau Viettel, Mobifone, Vinaphone, Zing(Vinagame), Gate và VTC(VCoin). Plugin có tích hợp sẵn lưu lại số dư nếu khách hàng nạp tiền nhiều hơn tổng tiền cần thanh toán

Plugin yêu cầu hosting có kích hoạt Ioncube và php 7.2. (xem Hướng dẫn kích hoạt ioncube)

Thanh toán thẻ cào

Có lưu số dư khi nạp thẻ có giá trị nhiều hơn tổng đơn hàng theo email của khách. Cả chưa đăng nhập và đã đăng nhập. Áp dụng số dư cho các lần thanh toán tiếp theo

Có gợi ý giá trị thẻ cần nạp để có thể thanh toán

Trường hợp số dư nhiều hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng

Nếu số dư nhiều hơn hoặc bằng giá trị đơn hàng thì không cần nạp thẻ nữa. mà khách có thể tiến hành thanh toán ngay

Quản lý số dư

Giao diện quản lý số dư trong admin. Thông kê email, user và số tiền còn lại của khách

Cài đặt thanh toán

Giao diện cài đặt thanh toán. Và thông tin API bên napthengay.com

Kích hoạt số dư cho tất cả hình thức thanh toán khác

Theo mặc định số dư chỉ dùng cho thanh toán bằng thẻ cào. Nhưng nếu bạn kích hoạt chức năng Áp dụng số dư cho toàn bộ hình thức thanh toán khác thì số dư sẽ được trừ trực tiếp vào tổng giá trị đơn hàng. Và khách có thể dùng bất kỳ hình thức thanh toán nào để thanh toán đơn hàng

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.1 - 24/03/2021
  • Add: Thêm mức phí chấp nhận thanh toán qua phương thức thanh toán thẻ cào
1.0.0 - 15/04/2020
  • Ra mắt plugin thanh toán thẻ cào cho Woocommerce sử dụng API napthengay.com
Sản phẩm nổi bật của Toản
x