Plugin tạo thiệp online cho WordPress

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin tạo thiệp online trên WordPress giúp cho bạn có thể tạo được vô số kiểu thiệp khác nhau. Tuỳ chỉnh được vị trí chữ, màu chữ, font chữ và ảnh.

Xem video bên cạnh để hiểu hơn nhé

Plugin này:

  • Mua 1 lần dùng mãi mãi
  • Không encode
  • Update 1 năm
958 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Những thay đổi

VersionNội dung cập nhật
1.0.2 - 08/08/2023
  • Fix lỗi khi không hiện textbox sẽ không tải được ảnh
1.0.1 - 04/04/2023
  • Thêm hiệu ứng Text Shadow
1.0.0 - 29/03/2023
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x