Plugin quảng cáo 2 bên cho website

Giá: Miễn phí

Plugin DevVn Float Left Right Ads giúp các bạn tạo quảng cáo chạy dọc 2 bên website. Khung nhập liệu viết code HTML vì vậy các bạn thoải mái sáng tạo định dạng quảng cáo có thể là ảnh, text, video… thậm chí dán cả shortcode vào đó

4131 Views
4.9/5 - (12 votes)
Chia sẻ:
Sản phẩm nổi bật của Toản
x