Plugin phong thuỷ xem màu hợp với tuổi cho WordPress

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin xem màu hợp với tuổi chi tiết, đầy đủ, mới nhất. Chạy được trên mọi theme trên WordPress

  • Dữ liệu mới nhất, trực tiếp, chủ động và chính xác
  • Hỗ trợ google reCaptcha V3 hạn chế việc người khác crawl lấy data không mong muốn

Yêu cầu hệ thống:

  • Web WordPress
  • PHP 7.4 hoặc 8.1
  • Có cài ioncube extension trên PHP

Cách sử dụng:

  • Sử dụng shortcode [mauphongthuy] để hiển thị form
322 Views
4.5/5 - (2 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Những thay đổi

VersionNội dung cập nhật
1.0.0 - 05/10/2023
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x