Plugin bảo vệ nội dung bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem tiếp video và nội dung đầy đủ

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video và nội dung đầy đủ cho WordPress là 1 tính năng nhỏ, mục đích chính không phải để bảo vệ, chống download video mà chủ yếu để phục vụ cho các bác tăng traffic cho site đích, tăng thời gian ở lại site đích lâu hơn vì phải chờ đợi thời gian lấy mật khẩu

Chức năng chính:

 • Bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video
 • Bắt nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ
 • Có nút đếm ngược để lấy mật khẩu

Plugin này: 

 • Không encode PHP
 • Support 1 domain khi sử dụng
 • Thời gian support và tải bản update trong 1 năm
 • Thời gian sử dụng mãi mãi, nhưng chỉ được update 1 năm
713 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Video demo nhập mật khẩu để xem tiếp VIDEO

Video demo nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ

Giao diện quản lý/thêm video

Tại đây bạn có thể cấu hình thông số video

 • Thời gian cho phép xem trước khi bắt nhập pass
 • Mật khẩu để xem video
 • Link video .mp4

Hiển thị video

 • Với Flatsome có sẵn element để chọn video
 • KHÔNG phải Flatsome thì có thể chèn shortcode. Shortcode hiện sẵn trong mỗi video

Poup bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video

Dù bạn dừng video, next video hay mở ở chế độ popup thì vẫn không thể mở tiếp video nếu chưa nhập đúng mật khẩu

Nút để lấy mật khẩu

Bạn có thể cài plugin này cho web đích để dùng nút lấy mật khẩu

Hoặc sau khi mua mình sẽ cùng cấp đoạn code để chèn vào functions.php của web đích để có nút lấy mật khẩu mà không cần cài plugin nữa

Bắt nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ

Mặc định sẽ có 2 ô nhập nội dung: Nội dung ngắn và nội dung đầy đủ. Để xem nội dung đầy đủ khách bắt buộc phải nhập mật khẩu

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.2 - 08/04/2023
 • Update tối ưu core
1.0.1 - 04/04/2023
 • Thêm chức năng bảo mật nội dung. Phải nhập pass để xem được đầy đủ nội dung
1.0.0 - 31/03/2023
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x