Plugin yêu cầu nhập mật khẩu để xem tiếp nội dung

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin yêu cầu nhập mật khẩu để xem tiếp nội dung cho WordPress, mục đích chính không phải để bảo vệ, chống download video mà chủ yếu để phục vụ cho các bác tăng traffic cho site đích, tăng thời gian ở lại site đích lâu hơn vì phải chờ đợi thời gian lấy mật khẩu

Chức năng chính:

 • Bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video
 • Bắt nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ
 • Bắt nhập mật khẩu để download tài liệu
 • Có nút đếm ngược để lấy mật khẩu
 • Có 3 loại nội dung chính hiện có: Video, content và chuyển hướng download

Plugin này: 

 • Không encode PHP
 • Support 1 domain khi sử dụng
 • Thời gian support và tải bản update trong 1 năm
 • Thời gian sử dụng mãi mãi, nhưng chỉ được update 1 năm
1379 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Video hướng dẫn cài đặt và cấu hình

Video demo nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ

Giao diện quản lý/thêm video

Tại đây bạn có thể cấu hình thông số video

 • Thời gian cho phép xem trước khi bắt nhập pass
 • Mật khẩu để xem video
 • Link video .mp4

Hiển thị video

 • Với Flatsome có sẵn element để chọn video
 • KHÔNG phải Flatsome thì có thể chèn shortcode. Shortcode hiện sẵn trong mỗi video

Poup bắt nhập mật khẩu để xem tiếp video

Dù bạn dừng video, next video hay mở ở chế độ popup thì vẫn không thể mở tiếp video nếu chưa nhập đúng mật khẩu

Nút để lấy mật khẩu

Bạn có thể cài plugin này cho web đích để dùng nút lấy mật khẩu

Hoặc sau khi mua mình sẽ cùng cấp đoạn code để chèn vào functions.php của web đích để có nút lấy mật khẩu mà không cần cài plugin nữa

Bắt nhập mật khẩu để xem nội dung đầy đủ

Mặc định sẽ có 2 ô nhập nội dung: Nội dung ngắn và nội dung đầy đủ. Để xem nội dung đầy đủ khách bắt buộc phải nhập mật khẩu

Bắt nhập mật khẩu để tải về

Bạn có link tài liệu, phần mềm hay bất kỳ link gì đó muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng muốn người ta nhập mật khẩu mới down được về thì sử dụng chức năng này là chuẩn bài nhé

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.4 - 16/01/2024
 • Update css cho phù hợp với nhiều theme khác nhau
 • Thêm shortcode [btn_copy text=”NHẬP TỪ KHOÁ CẦN COPY VÀO ĐÂY”] để người dùng có thể copy từ khoá tiện hơn
 • Thêm ô để nhập chữ cho nút download
 • Thêm ô để chọn ảnh thay cho chữ của nút download
1.0.3 - 15/01/2024
 • BIG UPDATE: Thay đổi lại toàn bộ cấu trúc. Sẽ thêm mục các chiến dịch để chứa toàn bộ các nhiệm vụ cần làm. có 1 mục chứa toàn bộ nội dung cần bảo vệ. Mỗi lần muốn xem nội dung sẽ lấy ngẫu nhiên 1 trong các chiến dịch để người dùng tìm kiếm để lấy mật khẩu
 • Thêm kiểu link download cần nhập pass để download
 • Thêm file ngôn ngữ
1.0.2 - 08/04/2023
 • Update tối ưu core
1.0.1 - 04/04/2023
 • Thêm chức năng bảo mật nội dung. Phải nhập pass để xem được đầy đủ nội dung
1.0.0 - 31/03/2023
 • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x