Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị giúp cho khách hàng biết được phí chính xác hoặc phí dự kiến mà khách hàng phải trả cho nhu cầu của họ. Thuận tiện hơn để tiếp cận khách hàng. Đối với các của hàng sẽ bớt đi thời gian nghe máy và báo giá cho khách

1326 Views
5/5 - (8 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị giúp cho khách hàng biết được phí chính xác hoặc phí dự kiến mà khách hàng phải trả cho nhu cầu của họ. Thuận tiện hơn để tiếp cận khách hàng. Đối với các của hàng sẽ bớt đi thời gian nghe máy và báo giá cho khách

Phiên bản Nội dung thay đổi
1.0.1 - 08/04/2018
  • FIX: Sửa lỗi trên firefox
1.0.0 - 28.03.2018
  • Ra mắt plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị
Sản phẩm nổi bật của Toản
x