Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị giúp cho khách hàng biết được phí chính xác hoặc phí dự kiến mà khách hàng phải trả cho nhu cầu của họ. Thuận tiện hơn để tiếp cận khách hàng. Đối với các của hàng sẽ bớt đi thời gian nghe máy và báo giá cho khách

Yêu cầu hệ thống:

  • Plugin yêu cầu PHP >=7.2
  • Có kích hoạt ionCube Extension

 

2220 Views
5/5 - (8 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị giúp cho khách hàng biết được phí chính xác hoặc phí dự kiến mà khách hàng phải trả cho nhu cầu của họ. Thuận tiện hơn để tiếp cận khách hàng. Đối với các của hàng sẽ bớt đi thời gian nghe máy và báo giá cho khách

Báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị

Báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị

Kiểm tra lịch sử sửa chữa

Khách hàng có thể theo dõi được lịch sử và tiến độ sửa chữa thông qua mã nhận hàng

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.2 - 16/01/2022
  • Thêm license cho plugin
  • Thêm gói lifetime
  • Thêm tính năng tra cứu lịch sử sửa chữa
1.0.1 - 08/04/2018
  • FIX: Sửa lỗi trên firefox
1.0.0 - 28/03/2018
  • Ra mắt plugin báo giá dịch vụ sửa chữa thiết bị
Sản phẩm nổi bật của Toản
x