Menu Order – Plugin gọi thực đơn nhanh chóng tiện lợi

Giá: Liên hệ

Menu order – plugin gọi thực đơn 1 cách nhanh chóng tiền lợi. Phù hợp với các quán trà sữa, cafe và các món ăn nhanh. KHÔNG sử dụng Woocommerce.

5532 Views
4.8/5 - (21 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Menu order – plugin gọi thực đơn 1 cách nhanh chóng tiền lợi. Phù hợp với các quán trà sữa, cafe và các món ăn nhanh. KHÔNG sử dụng Woocommerce.

Chức năng:

  • Hiển thị list sản phẩm của cửa hàng
  • Lựa chọn món cần mua
  • Gọi món bằng cách nhập thông tin, thông tin khách sẽ được gửi vào mail cho admin

Yêu cầu:

  • Bắt buộc phải có ACF – PRO (Sẽ được cung cấp nếu cần)
  • WordPress

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi thêm các sản phẩm xong. Hãy thêm shortcode này vào chỗ muốn hiển thị thực đơn để hiển thị danh sách thực đơn  [cptdev_menu_order_shortcode]

Một số hình ảnh:

Danh sách sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Chọn tùy chọn các vị, option kèm theo

Chọn tùy chọn các vị, option kèm theo

Form điền thông tin khách mua hàng

Form điền thông tin khách mua hàng

Sản phẩm nổi bật của Toản
x