Kiểm tra hạn bảo hành của sản phẩm và thông tin khách hàng

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Plugin này giúp công ty hay cửa hàng của bạn quản lý được thông tin về hạn bảo hành của sản phẩm và thông tin khách hàng mua sản phẩm và nhân viên bán hàng. Thuận tiện để khách hàng tra cứu thời gian bảo hành của sản phẩm
Phù hợp quy mô vừa và nhỏ

Sử dụng shortcode [kiemtra_baohanh] tại vị trí bạn muốn để hiển thị form kiểm tra bảo hành

9738 Views
4.7/5 - (48 votes)
Chia sẻ:
Sản phẩm nổi bật của Toản
x