Kết nối Contact Form 7 (CF7) vs Zalo ZNS

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Đây là một gói mở rộng của plugin “Kết nối Zalo OA với WordPress” để gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng khi khách submit thông tin trên Contact Form 7 (CF7)

Nổi bật:

  • Gửi tin nhắn Zalo ZNS cho khách hàng từ CF7
  • Không giới hạn số mẫu tin nhắn

Yêu cầu bắt buộc:

1084 Views
5/5 - (2 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.2 - 30/11/2023
  • Tối ưu lại hàm xác thực dữ liệu trước khi gửi sang ZALO
1.0.1 - 29/11/2023
  • Tối ưu lại hiển thị trong admin cho nội dung tab
1.0.0 - 28/11/2023
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x