EVN Solar – Plugin tính xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời

Giá: 2tr Nay còn 1.5tr

Plugin tính toán xây dựng hệ thống năng lượng mặt trời dựa vào nơi sinh sống và số tiền điện hằng tháng mà bạn sử dụng. Sau khi khách nhập thông tin để tính toán sẽ có mail thông báo cho admin và đồng thời lưu thông tin vào admin

Sử dụng shortcode [devvn_calc_kwp] để hiển thị form tính toán hệ thống năng lượng mặt trời

Mua 1 lần sử dụng mãi mãi, hết hạn update vẫn dùng thoải mái – update trong 1 năm

910 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Dưới đây là giao diện và cài đặt plugin

Bước 1: Nhập thông số

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

Bước 3: Hiện kết quả sau tính toán phù hợp

 

Màn hình cài đặt của plugin

Thông tin của đơn hàng trong admin

Sản phẩm nổi bật của Toản
x