Dự án website mua bán coin

Dự án website mua bán coin. Quản lý, mua – bán coin và quản lý đánh giá khách hàng

  • Do nhu cầu khách hàng nên tỷ giá coin được update thủ công.
  • Thông tin đơn hàng sau khi order sẽ được tự động gửi qua mail, google sheet. Có option để gửi theo hàng chờ tăng tốc độ cho quá trình tạo đơn của khách hàng
  • Thêm, sửa  và xóa order trên web sẽ tự động cập nhật lên google sheet
  • Có thể cấu hình reCaptcha của Google để tránh spam
971 Views
5/5 - (2 votes)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Đơn hàng được cho sang google sheet 1 cách tự động

Thêm sửa xóa order trên web đều update lại trên google sheet. Xóa order trên web cũng xóa đơn trên sheet luôn

Gửi mail đơn hàng mới cho admin

Email được gửi sau khi khách tạo đơn thành công

Email gửi cho khách hàng

Email thông báo xác nhận thông tin đơn hàng được gửi cho khách hàng. Khi thay đổi trạng thái trên website cũng sẽ gửi email tương tự cho khách hàng

Sản phẩm nổi bật của Toản
x