[Add-on] Đăng ký và gửi vé tham dự sự kiện qua Zalo ZNS kèm mã Qr code để check in

Giá: Ấn mua ngay để xem giá

Đây là gói mở rộng của plugin Zalo OA vs WordPress, kết hợp với Contact Form 7 (CF7) để tạo ra form đăng ký sự kiện. Sau khi đăng ký hệ thống sẽ gửi tin ZNS thông tin, mã vé tham dự sự kiện kèm QR code để thực hiện check in khi tới tham gia sự kiện

Quy trình chính:

Tạo form đăng ký sự kiện bằng CF7 > Khách đăng ký tham gia sự kiện > Gửi tin nhắn ZNS kèm mã vé, thông tin và mã QR code > Khi khách tới tham dự sự kiện sẽ đưa tin nhắn zalo ra để nhân viên thực hiện check in (Cần nhân viên login vào web) > Nếu mã tồn tại sẽ thông báo check in thành công và lưu thông tin ngày giờ check in vào sql; Nếu đã check in sẽ báo đã check in và hiện ra thông tin; Nếu nhân viên chưa đăng nhập web mà quét mã thì chỉ hiện thông tin khách hàng thôi

Yêu cầu bắt buộc:

Yêu cầu hệ thống

336 Views
5/5 - (1 vote)
Chia sẻ:

Thông tin chi tiết

Màn hình cài đặt chính

Tại đây bạn có thể thêm không giới hạn các form đăng ký tham dự sự kiện. Cài đặt các thông tin của mẫu tin nhắn ZNS của zalo

Màn hình hiển thị các khách hàng đăng ký tham dự sự kiện

  • Tại đây sẽ liệt kê toàn bộ khách hàng đã đăng ký tham dự sự kiện.
  • Có hiển thị trạng thái check in hay chưa.
  • Có thể xuất được dữ liệu khách hàng ra csv

Form check in dành cho nhân viên

Sử dụng shortcode [event_check_in] để hiển thị form check in. Form này sẽ dành cho nhân viên để check in khi khách hàng tới tham dự sự kiện.

Có thể nhập mã trực tiếp rồi ấn check in

Hoặc trên mobile thì ấn Quét mã QR để thực hiện quét mã QR đã gửi qua zalo zns

Màn hình khi check in thành công

Nếu khách đến lần đầu và chưa check in thì sau khi quét mã QR hệ thống sẽ tự động check in và thông báo như ảnh bên

Màn hình khi đã check in

Nếu khách đã check in trước đó mà quét lại mã QR thì sẽ hiển thị ra thông báo như hình bên

Những thay đổi:

VersionNội dung cập nhật
1.0.3 - 22/04/2024
  • Thêm filter devvn_checkin_skip_view để bỏ qua các trường không muốn hiển thị khi check in
  • Thêm option bắt buộc đăng nhập mới hiển thị thông tin khi check in
1.0.2 - 12/04/2024
  • Format lại giá trị nếu là dạng lựa chọn, radio
1.0.1 - 11/04/2024
  • Ẩn SĐT chỉ hiển thị 3 số cuối
1.0.0 - 10/04/2024
  • Ra mắt plugin
Sản phẩm nổi bật của Toản
x