Javascript Char Codes (Key Codes)

Dưới đây là tổng hợp các Char Codes (hay được gọi là Key Codes) của những phím trên bàn phím để sử dụng trong code javascript hoặc jQuery.

jQueryCharCOde

Ứng dụng thực tế: Dùng phím mũi tên để next và prev bài viết

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Bảng mã javascript Char Codes

Thử ngay char code

KeyCode
backspace8
tab9
enter13
shift16
ctrl17
alt18
pause/break19
caps lock20
escape27
page up33
page down34
end35
home36
left arrow37
up arrow38
right arrow39
down arrow40
insert45
delete46
048
149
250
351
452
553
654
755
856
957
a65
b66
c67
d68
KeyCode
e69
f70
g71
h72
i73
j74
k75
l76
m77
n78
o79
p80
q81
r82
s83
t84
u85
v86
w87
x88
y89
z90
left window key91
right window key92
select key93
numpad 096
numpad 197
numpad 298
numpad 399
numpad 4100
numpad 5101
numpad 6102
numpad 7103
KeyCode
numpad 8104
numpad 9105
multiply106
add107
subtract109
decimal point110
divide111
f1112
f2113
f3114
f4115
f5116
f6117
f7118
f8119
f9120
f10121
f11122
f12123
num lock144
scroll lock145
semi-colon186
equal sign187
comma188
dash189
period190
forward slash191
grave accent192
open bracket219
back slash220
close braket221
single quote222

5/5 - (2 votes)
  • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x