Hàm rút gọn tiêu đề bài viết khi hiển thị ở index

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 2220 Views

Bạn muốn hiển thị tiêu đề ra ngoài trang chủ nhưng đôi khi bạn muốn trang trí nó đẹp hơn để phù hợp với giao diện của bạn. Vấn đề là tiêu đề quá dài làm ảnh hưởng đến giao diện. có rất nhiều cách để sử lý việc đó. Và bây giờ mình sẽ đưa ra một cách mà mình nghĩ là nhưng chưa tối ưu. các bạn tham khảo rồi phản hồi lại cho mình nhé

function get_excerpt($limit = 130){
  $excerpt = get_the_excerpt();
  if(!$excerpt) $excerpt = get_the_content();
  $excerpt = preg_replace(" (\[.*?\])",'',$excerpt);
  $excerpt = strip_shortcodes($excerpt);
  $excerpt = strip_tags($excerpt);
  $excerpt = substr($excerpt, 0, $limit);
  $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " "));
  $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt));
  if($excerpt){
   $permalink = get_the_permalink();
   $excerpt = $excerpt.'... <a href="'.$permalink.'" title="" rel="nofollow">'.__('Xem thêm','devvn').'</a>';
  }
  return $excerpt;
}

Cách dùng: tại chỗ muốn hiển thị tiêu đề bạn chỉ cần gọi <?php  echo get_excerpt();?> là được. hoặc thêm số ký tự bạn muốn vào hàm đó ví dụ muốn hiển thị 30 ký tự thì viết <?php  echo get_excerpt(30);?>

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (2 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x