Đoạn code title cho wordpress

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 3699 Views

Đoạn code này dùng để làm gì?

Code này dùng để hiển thị title cho trang web, rất tốt cho những trang thiên về SEO.

Chèn đoạn code sau vào functions.php

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

//Title
function svl_wp_title( $title, $sep ) {
  global $paged, $page;
  if ( is_feed() )
   return $title;
  $title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
   $title = "$title $sep $site_description";
  if ( ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) && ! is_404() )
   $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Trang %s', 'devvn' ), max( $paged, $page ) );
  return $title;
}
add_filter( 'wp_title', 'svl_wp_title', 10, 2 );

Sau đó bạn thêm thẻ <title> vào <head> của file header.php như sau

<title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>

3.7/5 - (3 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x