Đoạn code title cho wordpress

Cập nhật lần cuối 16/03/2017 by trong WordPress vào 13/10/2013 có 2068 Views
Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây

Đoạn code này dùng để làm gì?

Code này dùng để hiển thị title cho trang web, rất tốt cho những trang thiên về SEO.

Chèn đoạn code sau vào functions.php

//Title
function svl_wp_title( $title, $sep ) {
  global $paged, $page;
  if ( is_feed() )
   return $title;
  $title .= get_bloginfo( 'name', 'display' );
  $site_description = get_bloginfo( 'description', 'display' );
  if ( $site_description && ( is_home() || is_front_page() ) )
   $title = "$title $sep $site_description";
  if ( ( $paged >= 2 || $page >= 2 ) && ! is_404() )
   $title = "$title $sep " . sprintf( __( 'Trang %s', 'devvn' ), max( $paged, $page ) );
  return $title;
}
add_filter( 'wp_title', 'svl_wp_title', 10, 2 );

Sau đó bạn thêm thẻ <title> vào <head> của file header.php như sau

<title><?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?></title>

Các bạn ơi! TINO HOST đang giảm 51% Unlimited Hosting chỉ còn 39k/tháng thôi nha. Hosting KHÔNG GIỚI HẠN nha
Chi tiết Về Tino Host tại đây
Chi tiết giá Hosting tại đây
 • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Nhắn tin cho tôi 0965.419.096
Sản phẩm nổi bật của Toản
x