Chuyển chữ “Posts” thành “News”

Cập nhật lần cuối 25/04/2017 by trong WordPress vào 25/04/2017 có 829 Views

Chúng ta sẽ chuyển chữ “Posts” mặc định của WordPress thành chữ “News”. Tại sao phải đổi? Sao không dùng plugin loco translate hay 1 plugin dịch bất kỳ nào đó để làm việc này?

Mặc định WordPress có post type là Posts. Post type này thường được dùng để đăng tin tức. Mà người dùng thì lại không hiểu định nghĩa Posts là gì. Vì vậy chúng ta chuyển nó sang News để gần gũi thân thiện hơn cho người dùng. Để người dùng hiểu rằng mục đó để đăng tin tức.

Chuyển posts thành news

Để duy trì blog nên mình có làm aff cho 1 số bên hosting. Nhưng dù aff mình cũng chọn 1 số nhà cung cấp uy tín về chất lượng và support nên các bạn cứ yên tâm nhé.

Nếu có mua hosting mà có trong list dưới đây các bạn click vào link trước khi mua để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn nhiều

Sao không dùng plugin? Với 1 website đơn giản, không đa ngôn ngữ, chỉ thuộc dạng blog bình thường thì chúng ta không nhất thiết phải cài Loco translate hoặc bất kỳ plugin nào khác vào để phức tạp ra. Chẳng lẽ cài vào chỉ để dịch 1 chữ 🙂 Vì vậy chúng ta sẽ dùng code để đổi cho gọn và nhẹ nhàng 🙂

Các bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của theme đang sử dụng là được

//Change Posts to News
function devvn_change_post_label() {
  global $menu;
  global $submenu;
  $menu[5][0] = 'News';
  $submenu['edit.php'][5][0] = 'News';
  $submenu['edit.php'][10][0] = 'Add News';
  $submenu['edit.php'][16][0] = 'News Tags';
}
function devvn_change_post_object() {
  global $wp_post_types;
  $labels = &$wp_post_types['post']->labels;
  $labels->name = 'News';
  $labels->singular_name = 'News';
  $labels->add_new = 'Add News';
  $labels->add_new_item = 'Add News';
  $labels->edit_item = 'Edit News';
  $labels->new_item = 'News';
  $labels->view_item = 'View News';
  $labels->search_items = 'Search News';
  $labels->not_found = 'No News found';
  $labels->not_found_in_trash = 'No News found in Trash';
  $labels->all_items = 'All News';
  $labels->menu_name = 'News';
  $labels->name_admin_bar = 'News';
}
add_action( 'admin_menu', 'devvn_change_post_label' );
add_action( 'init', 'devvn_change_post_object' );

Chúc thành công 🙂

5/5 - (3 votes)
 • Bình luận
Sản phẩm nổi bật của Toản
x