Làm mờ các phần tử không được hover

Một hiểu ứng cũng khá hay mà không cần tới jquery. Đó chính là làm mờ các phần tử không được hover qua. Nghĩa là các phần tử trong cùng 1 list khi hover quá list đó thì phần tử nào không được hover sẽ được mở đi Làm mờ phần tử không được hover … Continue reading Làm mờ các phần tử không được hover