Các hàm cơ bản khi làm theme wordpress cần biết

Thiết kế theme cho wordpress Vấn để của chúng ta ở đây có 2 hướng đi Các bạn có thể down theme có sẵn trên mạng về và chỉnh sửa thành của mình, hoặc dùng luôn theme có sẵn trong thư mục wp-content/themes của wordpress. Khi down trên mạng các bạn nên vào đây down … Continue reading Các hàm cơ bản khi làm theme wordpress cần biết