Một số functions hay trong WordPress

Cập nhật lần cuối 24/04/2016 by trong WordPress vào 06/11/2015 có 926 Views

Chạy Shortcode trong widget

Mặc định WordPress không chạy shortcode trong widget text. Để chạy được ta cần thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme

//Run Shortcode in widget text
add_filter('widget_text', 'do_shortcode');

Chuyển hướng tới trang khác khi post có shortcode nào đó

Code này giúp bạn chuyển hướng trang web khi ở theme, post, page nào đó. Hoặc post nào có shortcode nào đó … tất cả những điều kiện mà bạn cần 😀

Một số functions hay trong WordPress
5 (100%) 2 votes
Từ khóa:
  • Bình luận
Hosting nên dùng cho WordPress tại Việt Nam
Có thể bạn quan tâm
x